llum17-04_v1.jpg
Llum17, Lampírid by EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (UAB), Plaça dels Traginers, Barcelona